Oferta

Pracownia Terapeutyczna

Oferta

Dom oferuje całodobowy pobyt i opiekę dla 84 osób przewlekle chorych psychicznie. Zakres i forma świadczonych usług dostosowane są do indywidualnych potrzeb mieszkańców.

Warunki mieszkaniowe.

Zapewniamy miejsca w pokojach jedno, dwu i trzyosobowych. Pokoje dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ich wyposażenie stanowią łóżka lub tapczany, szafki nocne, szafy, stoliki, krzesła oraz inne niezbędne sprzęty.

Łazienki są w pełni dostępne dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. W części z nich znajdują się pralki.

W pokojach dziennych i kuchenkach pomocniczych są sprzęty i urządzenia do samodzielnego przygotowania prostych posiłków i napojów. Wyposażenie tych pomieszczeń sprzyja terapii zajęciowej oraz przyjemnemu spędzaniu czasu wolnego. W wielu miejscach budynku znajdują się telewizory oraz sprzęt grający. Mieszkańcy korzystają również ze sprzętów w salach rehabilitacyjnych.

Wyżywienie

Personel kuchni przygotowuje śniadania, obiady i kolacje. Są one wydawane w dwugodzinnych przedziałach czasowych. Do wyboru są dwa rodzaje każdego posiłku. Przygotowujemy także posiłki dietetyczne zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

Pokój Mieszkalny

Opieka

Personel pomaga mieszkańcom utrzymać higienę osobistą, ubierać się, zjeść posiłek. W razie potrzeby pomaga w zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych czy poruszaniu się. Pomaga również w wykonywaniu codziennych czynności gospodarczych.

Zapewnia pielęgnację w czasie choroby, pomoc w przyjmowaniu leków i korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

Podnoszeniu sprawności i aktywizacji mieszkańców służą zabiegi rehabilitacyjne, pomoc psychologiczna, terapia zajęciowa.

Usługi wspomagające

Pomagamy mieszkańcom w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych, załatwianiu ważnych spraw osobistych i urzędowych.

Mamy dobrze przygotowany do pracy, fachowy personel. Dbamy o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, intymności oraz poszanowania godności człowieka.

Dodaj komentarz